Dans

Kurs där rörelse, dans och tekniker inspirerade från både österländsk och västerländsk filosofi kombineras i syfte att lösa spänningar och blockeringar och där andning och fokus spelar en stor roll.